Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt (prop. 2003/04:169)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 oktober 2004

Beslut

Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt (SkU4)

En kommun eller ett landsting ska kunna hjälpa staten med sköta trängselskatter om det införs sådana skatter i kommunen eller landstinget. Kommunen eller landstinget ska kunna hjälpa staten med information om systemet med trängselskatt samt förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten. Riksdagen beslutade i juni 2004 om en ny lag som gör det möjligt att ta ut trängselskatter eller så kallade miljöavgifter av bilister (se 2003/04:SkU35 ). Den nya lagen är utformad så att den kan gälla i hela landet, men den kommer till en början endast att användas i Stockholms innerstad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt (SkU4)

En kommun eller ett landsting ska kunna hjälpa staten med sköta trängselskatter om det införs sådana skatter i kommunen eller landstinget. Kommunen eller landstinget ska kunna hjälpa staten med information om systemet med trängselskatt samt förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Riksdagen beslutade i juni 2004 om en ny lag som gör det möjligt att ta ut trängselskatter eller så kallade miljöavgifter av bilister (se 2003/04:SkU35). Den nya lagen är utformad så att den kan gälla i hela landet, men den kommer till en början endast att användas i Stockholms innerstad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.