Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kommunala frågor. Skälet är att utredningar redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, kommunala utjämningssystem, tillsynsavgifter, regelbyråkrati och handläggningstider.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kommunala frågor. Skälet är att utredningar redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, kommunala utjämningssystem, tillsynsavgifter, regelbyråkrati och handläggningstider.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.