Kommunala frågor

Finansutskottets bet 2017/18:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Mångfalden inom välfärden borde vara större (FiU26)

Både i mars 2016 och i februari 2017 uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag på åtgärder för att öka valfrihet, mångfald och kvalitet inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Riksdagen konstaterar att regeringen ännu inte har återkommit i frågan. Därför riktar riksdagen återigen, i ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, att återkomma med ett förslag om hur mångfalden inom välfärdssektorn kan öka.

Förslaget om ett tillkännagivande kommer från ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2017 om kommunala frågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2017/18:3420 yrkande 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-13
Trycklov: 2018-02-14
Reservationer 5
bet 2017/18:FiU26

Mångfalden inom välfärden borde vara större (FiU26)

Både i mars 2016 och i februari 2017 uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag på åtgärder för att öka valfrihet, mångfald och kvalitet inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Finansutskottet konstaterar att regeringen ännu inte har återkommit till riksdagen i frågan. Därför föreslår utskottet återigen att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att återkomma med ett förslag om hur mångfalden inom välfärdssektorn kan öka.

Förslaget om ett tillkännagivande kommer från ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2017 om kommunala frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det kommunala utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V),

2017/18:2254 av Sofia Arkelsten m.fl. (M),

2017/18:2436 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C),

2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2017/18:2802 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-5,

2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M),

2017/18:3273 av Mikael Jansson (SD),

2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3525 av Josef Fransson (SD) och

2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 37 0 0 8
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 0 16 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 265 16 0 68


2. Aktörer inom välfärdens verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

avslår motionerna

2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S),

2017/18:1490 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 87,

2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2495 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:2534 av Beatrice Ask och Sofia Arkelsten (båda M),

2017/18:2702 av Katarina Brännström (M),

2017/18:2829 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 57 och

2017/18:3733 av Betty Malmberg (M).

Reservation 2 (S, MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 95 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 0 19 0 6
C 16 0 0 6
V 0 16 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 153 130 0 66


3. Avknoppning av offentligt ägd verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 3.

4. Ersättningssystem för välfärdsverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 88.

Reservation 4 (SD)

5. Kommunala tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2413 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2017/18:2457 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2760 av Jan Ericson (M),

2017/18:2766 av Jan Ericson (M) och

2017/18:2795 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2.

6. Öppna jämförelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2797 av Ida Drougge (M).

7. Tomträttsavgäld och markarrenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 24 och 25.

8. Anställda inom offentlig sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 5 (KD)

9. Kommunala bolag och deras konkurrenssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).