Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till förslag om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till förslag i ett 30-tal motioner från den allmänna motionstiden 2018 om kommunala frågor. Motionerna handlade om villkor för verksamhet som bedrivs inom vissa välfärdsområden, ersättningssystem för välfärdsverksamheter, kommunala tillsynsavgifter, det kommunala utjämningssystemet, offentlig statistik och Agenda 2030. Riksdagen sa nej med hänvisning till att utredningar och regeringsarbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 6
Betänkande 2018/19:FiU26

Alla beredningar i utskottet

2019-02-12, 2019-01-31

Nej till förslag om kommunala frågor (FiU26)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i ett 30-tal motioner från den allmänna motionstiden 2018 om kommunala frågor. Motionerna handlar om villkor för verksamhet som bedrivs inom vissa välfärdsområden, ersättningssystem för välfärdsverksamheter, kommunala tillsynsavgifter, det kommunala utjämningssystemet, offentlig statistik och Agenda 2030. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej med hänvisning till att utredningar och regeringsarbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkor för verksamhet som bedrivs inom vissa välfärdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2018/19:849 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 62,

2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1222 av Beatrice Ask (M),

2018/19:1424 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M),

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S),

2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 16 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 76.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 1 14
M 0 61 0 9
SD 0 0 60 2
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 142 80 87 40


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 61 9
SD 0 0 60 2
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 143 26 140 40


2. Ersättningssystem för välfärdsverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 4 (SD)

3. Kommunala tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2018/19:1229 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2601 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M)

4. Det kommunala utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1770 av Hanna Westerén (S),

2018/19:1814 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2441 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2018/19:2523 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2540 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C),

2018/19:2600 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2602 av Ida Drougge m.fl. (M) yrkandena 1-3.

5. Offentlig statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 6 (L)

6. Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) yrkande 4.