Kommunala frågor

Finansutskottets bet 2019/20:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019/20. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar exempelvis om kommunala tillsynsavgifter, förutsättningar för att arbeta med välfärdsverksamhet, riktade statsbidrag och sociala utfallskontrakt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-04
Reservationer 10
bet 2019/20:FiU26

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-01-30

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019/20. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar exempelvis om kommunala tillsynsavgifter, förutsättningar för att arbeta med välfärdsverksamhet, riktade statsbidrag och sociala utfallskontrakt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunala tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1567 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 6,

2019/20:1938 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 1 (M)

2. Tillstånd att bedriva välfärdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M).

3. Vinster i välfärdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 75,

2019/20:1082 av Betty Malmberg (M) yrkande 1 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 0 0 60 2
C 0 0 31 0
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 216 26 91 16


4. Försäljning av välfärdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3.

5. Det kommunala utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1431 av Patrik Lundqvist (S),

2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C),

2019/20:1796 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 0 31 0 0
V 25 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 302 31 0 16


6. Riktade statsbidrag till kommunsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 6 och 7.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 59 0 0 3
C 0 0 31 0
V 25 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 235 66 31 17


7. Ersättningssystem för välfärdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 76.

Reservation 8 (SD)

8. Finansiering av välfärdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 9 (C)

9. Kommunal redovisning av skattepengar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1812 av Sten Bergheden (M).

10. Nationell samling av framgångsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).

11. Sociala utfallskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 62 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 126.

Reservation 10 (KD)