Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU26

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 24 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-15, 2022-02-24