Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Fler människor måste lockas till politiken (KU17)

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. Riksdagen vill se åtgärder för att öka antalet förtroendevalda inom politiken. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt, så att hinder mot nyrekrytering minskar och så att ungdomar får ökade möjligheter att delta aktivt i den demokratiska processen.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag om kommunala och regionala frågor. Förslagen handlar om en ny kommunreform, undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad, kommuners deltagande i fristadssystemet, kommuner som testarenor, ansvaret för tillfälliga anläggningsboenden, virtuella kommuner, kompetenslyft i hbt-frågor, den kommunala självstyrelsen, regionalt utvecklingsansvar och regionalisering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på motion med tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt, hinder mot nyrekrytering minskar och ungdomar kan ges ökade möjligheter att delta aktivt i den demokratiska processen. Delvis bifall på motion om åtgärder för att öka antalet förtroendevalda m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-13
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:KU17

Alla beredningar i utskottet

2017-06-08, 2017-06-01, 2017-05-18

Fler människor måste lockas till politiken (KU17)

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. Konstitutionsutskottet vill se åtgärder för att öka antalet förtroendevalda inom politiken. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt, så att hinder mot nyrekrytering minskar och så att ungdomar får ökade möjligheter att delta aktivt i den demokratiska processen.

Konstitutionsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om kommunala och regionala frågor. Förslagen handlar om en ny kommunreform, undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad, kommuners deltagande i fristadssystemet, kommuner som testarenor, ansvaret för tillfälliga anläggningsboenden, virtuella kommuner, kompetenslyft i hbt-frågor, den kommunala självstyrelsen, regionalt utvecklingsansvar och regionalisering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att öka antalet förtroendevalda m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt, hinder mot nyrekrytering minskar och ungdomar kan ges ökade möjligheter att delta aktivt i den demokratiska processen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-3 och

bifaller delvis motion

2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. En ny kommunreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2358 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2016/17:277 av Lars-Arne Staxäng (M).

3. Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:288 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 29,

2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 41.

4. Kommuners deltagande i fristadssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2491 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, -)

5. Kommuner som testarenor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3109 av Rickard Nordin (C).

6. Ansvaret för tillfälliga anläggningsboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 30.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 300 20 0 29


7. Virtuella kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1079 av Hans Wallmark (M).

8. Kompetenslyft i hbt-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 303 17 0 29


9. Den kommunala självstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:695 av Lotta Finstorp (M).

10. Regionalt utvecklingsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3014 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2.

11. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:794 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1226 av Jenny Petersson (M),

2015/16:1568 av Jörgen Warborn (M),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 17,

2015/16:2459 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2517 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2664 av Cecilia Widegren (M),

2015/16:3028 av Per-Ingvar Johnsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:626 av Hanna Westerén (S),

2016/17:1280 av Christian Holm Barenfeld och Pål Jonson (båda M),

2016/17:1284 av Roland Gustbée och Katarina Brännström (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1444 av Jenny Petersson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1860 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2179 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2308 av Jörgen Warborn (M) och

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

12. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:110 av Edward Riedl (M),

2015/16:1215 av Said Abdu (FP),

2015/16:2396 av Per-Ingvar Johnsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2832 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2015/16:2919 av Jan R Andersson (M),

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2016/17:1826 av Said Abdu (L) och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 23.