Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU31)

Riksdagen sa nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018 om kommunala och regionala frågor. Motionerna handlar bland annat om kommunal samverkan, antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, byte av partitillhörighet, partistöd och kommunal misstroendeförklaring. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår samt att nya lagar inom området har börjat gälla.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-12
Reservationer 12
Betänkande 2018/19:KU31

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-12

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU31)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018 om kommunala och regionala frågor. Motionerna handlar bland annat om kommunal samverkan, antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, byte av partitillhörighet, partistöd och kommunal misstroendeförklaring. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår samt att nya lagar inom området har börjat gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den kommunala självstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 58 0 41


2. Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:658 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 77,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 33 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 56.

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 15 1 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 225 83 0 41


3. Nya former av kommunala samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21.

4. Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD)

5. Byte av partitillhörighet och ersättare i fullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 3.

6. Representation i styrelsen, nämnder och utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 8 i denna del,

2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 1 och

2018/19:2982 av Paula Bieler (SD).

7. Kommunal misstroendeförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 9.

8. Partistöd och politiska tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 7 och 13.

Reservation 4 (SD)

9. Fullmäktigesammanträden på måndagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:341 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 4.

10. Minoritetsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 8 i denna del.

Reservation 5 (SD)

11. Styrelsens ställning i förhållande till övriga nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 6 (SD)

12. Förtroendevaldas rätt till insyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 7 (SD)

13. Medborgerlig förslagsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:514 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkandena 2 och 3.

14. Kommunala folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:89 av Staffan Eklöf (SD) och

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 8 (SD)

15. Allmänhetens insyn i kommunala bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 4.

16. Ekonomisk förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 9 (SD)

17. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 5 och

2018/19:598 av Niklas Wykman (M).

Reservation 10 (SD)

18. En riksomfattande kommunsammanslagningsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:463 av Arman Teimouri (L).

19. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1005 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 28 och 29 samt

2018/19:2435 av Mikael Larsson (C).

20. Lokalt brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 24 0 32 6
C 0 25 1 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 0 16 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 232 25 49 43