Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2013

Beslut

Fler kommuner ska ta emot ensamkommande barn (SfU11)

Migrationsverket får ökade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som ska ordna boende till barnet. Migrationsverket ska kunna göra detta även om det inte finns någon överenskommelse mellan verket och kommunen om mottagande av ensamkommande barn.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-08-27
Justering: 2013-09-12
Betänkande publicerat: 2013-09-12
Trycklov: 2013-09-12
Reservationer 2
bet 2012/13:SfU11

Fler kommuner ska ta emot ensamkommande barn (SfU11)

Regeringen föreslår att Migrationsverket ska få ökade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som ska ordna boende till barnet. Migrationsverket ska kunna göra detta även om det inte finns någon överenskommelse mellan verket och kommunen om mottagande av ensamkommande barn.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2014. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-09-18
4

Beslut

Beslut: 2013-09-19
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 september 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:162 och avslår motion
2012/13:Sf16 av David Lång (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M970010
MP20005
FP18006
C80015
SD01802
V16003
KD17002
Totalt26318068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stöd till kommuner vid mottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (S).

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S087025
M970010
MP20005
FP18006
C80015
SD18002
V16003
KD17002
Totalt19487068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag