Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer

Civilutskottets bet 2013/14:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2013

Beslut

Viktigt att den som gör energideklarationer är oberoende (CU3)

Tillsynsreglerna för energideklarationer för byggnader ändras från den 1 januari 2014.

En energideklaration ger information om energianvändningen för en bostad eller annan byggnad. I samband med försäljning eller uthyrning ska en energideklaration överlämnas till köparen eller den blivande hyresgästen.

Beslutet innebär att Boverket eller annan tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att de personer som gör energideklarationer är oberoende i förhållande till sina uppdragsgivare. Ett nytt system för certifiering av personer som gör energideklarationer ska införas och ändringarna är ett led i detta.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-09-19
Justering: 2013-09-19
Betänkande publicerat: 2013-09-19
Trycklov: 2013-09-19
bet 2013/14:CU3

Viktigt att den som gör energideklarationer är oberoende (CU3)

Regeringen föreslår att tillsynsreglerna för energideklarationer för byggnader ska ändras från den 1 januari 2014.

En energideklaration ger information om energianvändningen för en bostad eller annan byggnad. I samband med försäljning eller uthyrning ska en energideklaration överlämnas till köparen eller den blivande hyresgästen.

Förslaget innebär att Boverket eller annan tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att de personer som gör energideklarationer är oberoende i förhållande till sina uppdragsgivare. Ett nytt system för certifiering av personer som gör energideklarationer ska införas och ändringarna är ett led i detta.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-02
4

Beslut

Beslut: 2013-10-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompetens och oberoende vid upprättande av energideklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:171.