Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Nej till motioner om kompetensförsörjning och prioriteringar inom sjukvården (SoU12)

Riksdagen sa nej till runt 260 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland annat eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tog upp. Motionerna handlade bland annat om kompetensförsörjning, personalfrågor, behörighet och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

129 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-29
Reservationer 36
Betänkande 2019/20:SoU12

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-03-19

Nej till motioner om kompetensförsörjning och prioriteringar inom sjukvården (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till runt 260 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland annat eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kompetensförsörjning, personalfrågor, behörighet och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
21 förslagspunkter, 15 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 3 21 294


2. Specialistsjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 4 (C)

3. Arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 53,

2019/20:1826 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) och

2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 5.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 11 10 294


4. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 7 (M, SD)
Reservation 8 (KD)

5. Vidareutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 9 (M, SD)

6. Legitimation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:325 av Per-Arne Håkansson (S),

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 32,

2019/20:1498 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2054 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11,

2019/20:2522 av Katarina Brännström (M) och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 10 8 294


7. Förskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:936 av Anna Vikström (S) och

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 13 (C)

8. Vård och behandling av olika sjukdomar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:94 av Clara Aranda (SD) yrkandena 1 och 3-5,

2019/20:452 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:567 av Elsemarie Bjellqvist (S),

2019/20:2101 av Sultan Kayhan (S) yrkande 2,

2019/20:2274 av Sara Heikkinen Breitholtz (S),

2019/20:2316 av Hannah Bergstedt (S),

2019/20:2756 av Tina Acketoft (L) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2768 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD),

2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 6,

2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2019/20:3003 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (L)

9. Nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:743 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 6,

2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)

10. Nationella screeningprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:31 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2019/20:1049 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S),

2019/20:2248 av Sten Bergheden (M),

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12 och

2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 21 (M, SD)
Reservation 22 (KD)

11. Mödrahälso- och förlossningsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:96 av Clara Aranda (SD),

2019/20:743 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1-4 och 7-9,

2019/20:2315 av Hannah Bergstedt (S) och

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 13-15.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 5 10 294


12. Cancervård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:31 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2019/20:670 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2-9 och

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4, 14-19, 24 och 26-30.

Reservation 25 (M, SD)
Reservation 26 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 4 21 294


13. Översyn av den palliativa vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2054 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2 och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 27 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


14. Obligatorisk utbildning i palliativ vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 35.

Reservation 28 (SD)

15. Donation av organ och vävnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1815 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2019/20:3142 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 3,

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 43.

Reservation 29 (SD, KD)
Reservation 30 (V, L)
Reservation 31 (C)

16. Blodgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:562 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 32 (L)

17. Assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:972 av Elin Lundgren och Sanne Lennström (båda S),

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 12 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 117.

Reservation 33 (SD, KD)
Reservation 34 (C)

18. Omskärelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3290 av Magnus Jacobsson (KD).

19. Könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:209 av Hans Eklind (KD),

2019/20:726 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 21 och

2019/20:2812 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 35 (SD)

20. Statens medicinsk-etiska råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 122.

Reservation 36 (KD)

21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.