Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Finansutskottets bet 2016/17:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Kompletterande bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder (FiU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna görs för att anpassa svenska regler till EU-förordningar och berör förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder, så kallade Eltif-fonder. Dessa fonder gör investeringar i till exempel fastigheter, aktier i onoterade bolag och infrastrukturprojekt.

Förändringen innebär bland annat att Finansinspektionen får rätt att ta ut avgifter för prövning av vissa ansökningar, anmälningar och underrättelser och en årlig avgift för tillsyn. Finansinspektionens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-24
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
bet 2016/17:FiU13

Kompletterande bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder (FiU13)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna görs för att anpassa svenska regler till EU-förordningar och berör förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder, så kallade Eltif-fonder. Dessa fonder gör investeringar i till exempel fastigheter, aktier i onoterade bolag och infrastrukturprojekt.

Förslaget innebär bland annat att Finansinspektionen får rätt att ta ut avgifter för prövning av vissa ansökningar, anmälningar och underrättelser och en årlig avgift för tillsyn. Finansinspektionens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:3.