Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Finansutskottets bet 2019/20:FiU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Justering 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
bet 2019/20:FiU19

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04