Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Trafikutskottets bet 2019/20:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Svenska fordonsregler anpassas till EU-regler om godkännande och marknadskontroll (TU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa svenska regler till bindande EU-regler om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon.

Förslaget innebär bland annat att vissa definitioner ändras och att nya regler införs om tillsynen över att de nya EU-reglerna följs. Genom förslaget ska det bli tydligt att svensk fordonslagstiftning innehåller bestämmelser som antingen kompletterar EU-reglerna eller reglerar nationella förfaranden.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-26
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-08
bet 2019/20:TU17

Svenska fordonsregler anpassas till EU-regler om godkännande och marknadskontroll (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa svenska regler till bindande EU-regler om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon.

Förslaget innebär bland annat att vissa definitioner ändras och att nya regler införs om tillsynen över att de nya EU-reglerna följs. Genom förslaget ska det bli tydligt att svensk fordonslagstiftning innehåller bestämmelser som antingen kompletterar EU-reglerna eller reglerar nationella förfaranden.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),
2. lag om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:139 punkterna 1 och 2.