Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Näringsutskottets bet 2019/20:NU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Justering 4 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-04
bet 2019/20:NU19
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-08
Debatt i kammaren: 2020-06-09
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10