Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om sammanhållningspolitiken

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-16, 2021-12-09