Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2022

Beslut

Anpassningar till EU-regler om sammanhållningspolitiken ska göras (NU7)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag efter EU:s nya regelverk, så kallade förordningar, för sammanhållningspolitik som gäller för perioden 2021-2027. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU:s sammanhållningspolitik har som mål att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen genom att minska skillnader i regionernas utvecklingsnivå. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal EU-förordningar som gäller för sjuårsperioder och som kompletteras av svensk lagstiftning.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2021-12-16

Anpassningar till EU-regler om sammanhållningspolitiken ska göras (NU7)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag efter EU:s nya regelverk, så kallade förordningar, för sammanhållningspolitik som gäller för perioden 2021-2027. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

EU:s sammanhållningspolitik har som mål att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen genom att minska skillnader i regionernas utvecklingsnivå. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal EU-förordningar som gäller för sjuårsperioder och som kompletteras av svensk lagstiftning.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.