Konstarter och kulturskaparnas villkor

Kulturutskottets bet 2016/17:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om konstarter och kulturskaparnas villkor (KrU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om bland annat läsfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor, kulturskapares villkor, bildkonst och filmfrågor. Anledningen till att riksdagen säger nej är bland annat att det pågår arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-10
Reservationer 13
bet 2016/17:KrU10

Nej till motioner om konstarter och kulturskaparnas villkor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om bland annat läsfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor, kulturskapares villkor, bildkonst och filmfrågor. Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det pågår arbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-17
Debatt i kammaren: 2017-05-18
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktade lässatsningar för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 232 76 0 41


2. Svensk språkskyddslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2563 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1.

3. Bibliotek och medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

4. Biblioteksböcker på svenska och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

5. Ersättning till upphovsrättsinnehavare för utlåning av e-böcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

6. Teater, dans och musik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:250 av Angelika Bengtsson (SD),

2016/17:487 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:690 av Anna Hagwall (SD).

7. Konst och kultur i det offentliga rummet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (M)

8. Fristadskonstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 183 125 0 41


9. Genusmedvetenhet vid upphandling och bidragsfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 7 (V)

10. Konstnärsallianser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7 och

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)

11. Ersättning enligt MU-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 76 0 0 7
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 288 18 0 43


12. Kompetensutveckling inom entreprenörsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 11 (M)

13. Filmfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 10.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 39 0 8
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 267 40 0 42


14. Finansiering av kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 13 (L)

15. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2016/17:2181 av Cassandra Sundin m.fl. (SD),

2016/17:2195 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2200 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-5, 8, 9 och 11-13,

2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 5, 11 och 12,

2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2840 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD),

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 9 och 10 samt

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6.