Konstarterna och kulturskaparnas villkor

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

Nej till motioner om konstarterna och kulturskaparnas villkor (KrU4)

Riksdagen sa nej till 70 förslag i motioner om konstarterna och kulturskaparnas villkor från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om kulturskaparnas villkor, kulturdonationer, svensk film, musik, litteraturstöd, bibliotek, samiska språk och samisk kultur.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-15, 2022-02-27

Nej till motioner om konstarterna och kulturskaparnas villkor (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 70 förslag i motioner om konstarterna och kulturskaparnas villkor från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om kulturskaparnas villkor, kulturdonationer, svensk film, musik, litteraturstöd, bibliotek, samiska språk och samisk kultur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.