Konsumentfrågor

LUs betänkande 2002/03:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2003

Beslut

Motioner om konsumentfrågor (LU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om konsumentfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-01-23, 2003-01-28

Motioner om konsumentfrågor (LU9)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om konsumentfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.