Konsumentfrågor

LUs betänkande 2004/05:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2005

Beslut

Uttalanden om konsumentfrågor (LU8)

Riksdagen gjorde tre uttalanden om konsumentfrågor. Det första handlar om Konsumentverket. Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna. Verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Det andra uttalandet handlar om att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn. Konsumentmakten är i dag svagare på detta område. Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge den en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin. Det tredje uttalandet handlar om resegarantisystemet. Det nuvarande systemet binder mycket kapital men utnyttjas lite. Det är också betungande för mindre företag som betalar mångdubbelt mer än stora researrangörer, vilket snedvrider konkurrensen. Regeringen bör därför utreda en alternativ modell för resegaranti för att bättre tillgodose de små reseföretagens intressen och konsumenternas behov av skydd. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 3, reservation 10 under punkt 11, reservation 11 under punkt 15 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-18
Justering: 2005-01-25
Betänkande publicerat: 2005-01-31
Trycklov: 2005-01-31
Reservationer 23
Betänkande 2004/05:LU8

Alla beredningar i utskottet

2004-11-18, 2004-11-16

Motioner om konsumentfrågor (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitikens mål och inriktning, det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU, konsumenträttens tillämplighet inom offentlig sektor, olika former av marknadsföring och märkning, resegarantisystemet, konsumentvägledning, konsumentorganisationerna och tvistlösning utom domstol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-02-09
4

Beslut

Beslut: 2005-02-10
32 förslagspunkter, 24 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konsumentpolitikens mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 1, 2004/05:L336 yrkande 1 och 2004/05:L360 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m04609
c01705
fp04206
kd122010
v23015
mp15002
-0001
Totalt156127165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konsumenträtten inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L336 yrkande 3.

Reservation 2 (fp)

3. Konsumentverket

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 5, 2004/05:L336 yrkande 8 och 2004/05:L360 yrkande 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m04609
c01705
fp04206
kd023010
v24005
mp01502
-0001
Totalt137143069

Beslut: Kammaren biföll reservation 3

4. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L336 yrkande 7, 2004/05:L354 och 2004/05:L360 yrkande 3.

Reservation 4 (fp, v)

5. Konsumentorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L252, 2004/05:L336 yrkande 9, 2004/05:L360 yrkande 4, 2004/05:L386 och 2004/05:MJ332 yrkande 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Butikskedjornas egna varumärken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ332 yrkande 7.

Reservation 6 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m46009
c01705
fp04206
kd230010
v24005
mp13022
-0001
Totalt22359265

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Konsumentforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L385.

8. Funktionshindrade konsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L336 yrkande 6.

Reservation 7 (fp)

9. Införande av konsumentbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L387.

Reservation 8 (v)

10. Lagkostnadskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L291 yrkande 9.

Reservation 9 (m)

11. Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K459 yrkande 6, 2004/05:L291 yrkande 10, 2004/05:L331, 2004/05:L336 yrkande 4 och 2004/05:L360 yrkande 5.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m04609
c01705
fp04206
kd023010
v24005
mp01502
-0001
Totalt138143068

Beslut: Kammaren biföll reservation 10

12. Konsumenttjänstlagens tillämpningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L317 och 2004/05:L380.

13. Översyn av konsumentköplagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L228.

14. Avtalsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L332 yrkandena 1-3.

15. Resegarantisystemet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L337 yrkande 3, 2004/05:L347 och 2004/05:L360 yrkande 6.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m04609
c01705
fp04206
kd023010
v24005
mp01502
-0001
Totalt138143068

Beslut: Kammaren biföll reservation 11

16. Konsumentskydd vid köp av resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L271.

17. E-handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L353 och 2004/05:T466 yrkandena 3 och 17.

18. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L277 yrkandena 1-4.

Reservation 12 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m46009
c15106
fp04206
kd230010
v22205
mp01502
-0001
Totalt20380066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Obeställd e-postreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L294 yrkandena 1, 2 och 4.

20. Könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L299, 2004/05:L341, 2004/05:L374, 2004/05:L379 och 2004/05:A355 yrkande 18.

Reservation 13 (c, fp)
Reservation 14 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m46009
c00175
fp00426
kd190410
v02405
mp01502
-0001
Totalt182396365

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L351.

22. Marknadsföring av functional food

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ499 yrkande 14.

Reservation 15 (kd)

23. Etisk märkning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ65 yrkande 15, 2003/04:MJ66 yrkande 13, 2004/05:L291 yrkande 12, 2004/05:L311 och 2004/05:L312.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (fp)

24. EU-blomman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ499 yrkande 13.

Reservation 18 (kd)

25. Märkning av skinn och päls från djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ436 yrkande 3 och 2004/05:MJ496 yrkande 1.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160127
m46009
c15205
fp40206
kd230010
v02405
mp01502
-0001
Totalt24043165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Märkning av manipulerade fotografier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L246.

Reservation 20 (v)

27. Information om genmodifierade produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L250.

Reservation 21 (v)

28. Konsumenträttigheter inom livsmedelsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ499 yrkande 19.

Reservation 22 (c, kd)

29. Prisinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L268 och 2004/05:L325.

30. Tvistlösning utom domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L291 yrkande 11.

Reservation 23 (m, fp)

31. Stöldgods

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L316.

32. Dödande av förkommen bankbok

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L270.