Konsumentfrågor

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om konsumentfrågor (CU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om konsumentfrågor. Motionerna handlar om konsumentpolitiken inom EU, konsumentskydd och stöd till konsumentorganisationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om konsumentfrågor (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om konsumentfrågor. Motionerna handlar om konsumentpolitiken inom EU, konsumentskydd och stöd till konsumentorganisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.