Konsumentfrågor

Civilutskottets bet 2008/09:CU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Nej till motioner om konsumentfrågor (CU34)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2008 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitiken inom EU, obeställd reklam, telefonförsäljning, reklam riktade till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och ersättning vid tågförseningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-21
Betänkande publicerat: 2009-04-23
Trycklov: 2009-04-23
Reservationer 10
bet 2008/09:CU34

Nej till motioner om konsumentfrågor (CU34)

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2008 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitiken inom EU, obeställd reklam, telefonförsäljning, reklam riktade till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och ersättning vid tågförseningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-29
4

Beslut

Beslut: 2009-05-06
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konsumentpolitiken inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C306.

Reservation 1 (s)

2. Införande av konsumentbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C418.

Reservation 2 (mp)

3. Informationsskyldighet för näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C368 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (s, v)

4. Obeställd reklam och telefonförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C202, 2008/09:C303, 2008/09:C335, 2008/09:C343, 2008/09:C353 yrkande 1, 2008/09:C390 yrkandena 1-3, 2008/09:C404 och 2008/09:C405.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s983326
m830014
c21008
fp22006
kd20004
v01804
mp00136
Totalt244211668

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Fakturaskojeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk213 yrkande 1 och 2008/09:C401.

Reservation 6 (v)

6. Ångerrätt vid tillfällig försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C214.

7. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C261 yrkandena 1 och 4-7 samt 2008/09:C372.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m840013
c22007
fp22006
kd20004
v01804
mp01306
Totalt148137064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju466 yrkande 7, 2008/09:C274 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C355, 2008/09:C370, 2008/09:C390 yrkandena 4, 5 och 7 samt 2008/09:A395 yrkande 36.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c22007
fp22006
kd20004
v01804
mp01306
Totalt148138063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Prisinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C212.

10. Miljömärkning av varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C213.

11. Konsumentinformation vid köp av bostad utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C347.

12. Köp av levande djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C420.

Reservation 9 (mp)

13. Konsumentskydd vid köp av flygresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C218.

14. Ersättning vid tågförseningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C432, 2008/09:T201, 2008/09:T218 och 2008/09:T346.

Reservation 10 (s)

15. Allmänna reklamationsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C295 yrkande 2.

16. Korrekt datumangivelse på räkningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C358.

17. Avtalsvillkor mellan näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C353 yrkande 2.