Konsumentpolitiska frågor

LUs betänkande 1998/99:LU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 1999

Beslut

Yrkesbeteckningar avsedda att ange kompetens bör utredas (LU10)

Rksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om användning av begrepp som legitimerad, auktoriserad och godkänd i marknadsföring. Från konsumentskyddssynpunkt är det angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användning av begreppen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-12-03
Justering: 1999-02-02
Betänkande 1998/99:LU10

Yrkesbeteckningar avsedda att ange kompetens bör utredas (LU10)

Lagutskottet förslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om användning av begrepp som legitimerad, auktoriserad och godkänd i marknadsföring. Från konsumentskyddssynpunkt är det angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användning av begreppen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-02-17
4

Beslut

Beslut: 1999-02-17

Protokoll med beslut