Konsumenträtt

Civilutskottets bet 2013/14:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Riksdagen vill snabba på 30 dagars betalningstid mellan företag utan undantag (CU20)

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Riksdagen vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Riksdagen konstaterar att det nu har gått över ett år sedan detta tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2013/14:N423 yrkande 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-03-27
Betänkande publicerat: 2014-03-27
Trycklov: 2014-03-27
Reservationer 21
bet 2013/14:CU20

Alla beredningar i utskottet

2014-02-18, 2014-02-06

Civilutskottet vill snabba på 30 dagars betalningstid mellan företag utan undantag (CU20)

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Civilutskottet vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Civilutskottet konstaterar att det nu har gått över ett år sedan riksdagens tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Utskottet anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-02
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obeställd reklam och telefonförsäljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C201, 2013/14:C207, 2013/14:C239 yrkandena 1 och 2, 2013/14:C242, 2013/14:C270, 2013/14:C280 yrkandena 2-5, 2013/14:C283, 2013/14:C305, 2013/14:C359, 2013/14:C371 yrkandena 1-3, 2013/14:C403, 2013/14:C447 yrkandena 3 och 4 samt 2013/14:MJ519 yrkande 16.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M960011
MP20167
FP17007
C20003
SD01802
V00172
KD17002
Totalt1521813049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi289 yrkande 2, 2013/14:Fi290 yrkandena 1 och 3, 2013/14:C230, 2013/14:C275, 2013/14:C387, 2013/14:C429, 2013/14:C430, 2013/14:C447 yrkande 5, 2013/14:C464 och 2013/14:N423 yrkande 7.

Reservation 4 (S, MP)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP01807
FP17007
C20003
SD10172
V00172
KD17002
Totalt1511153449

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C236, 2013/14:C280 yrkandena 10 och 11, 2013/14:C437, 2013/14:C445 och 2013/14:C447 yrkande 7.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

4. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C280 yrkandena 12 och 13 samt 2013/14:C447 yrkande 8.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M950012
MP01807
FP17007
C20003
SD18002
V01702
KD17002
Totalt167359750

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Införande av en konsumentbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C329.

Reservation 10 (MP)

6. Avtal om digitalt innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:N441 yrkandena 6 och 24.

Reservation 11 (MP, V)

7. Konsumentköplagens preskriptionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 12 (MP)

8. Småhusentreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C206 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP).

Reservation 13 (MP, V)

9. Hantverkstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C266 och 2013/14:C441.

10. Faktureringsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C320.

11. Tydligare regler för fakturors förfallodatum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C417.

Reservation 14 (SD)

12. Sms-lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C240 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,
2013/14:C241 av Markus Wiechel (SD),
2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7-9,
2013/14:C313 av Hans Hoff (S),
2013/14:C355 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2013/14:C366 av Olle Thorell och Anna Wallén (båda S),
2013/14:C389 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,
2013/14:C398 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2013/14:C442 av Monica Green (S) och
2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP, V)
Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP00187
FP17007
C20003
SD00182
V00172
KD17002
Totalt150975349

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Betalningstider i näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 4 och
avslår motion
2013/14:C328 av Johan Löfstrand (S).

Reservation 18 (M, FP, C, KD)

14. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C339 och 2013/14:N220 yrkande 3.

15. Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C322 och 2013/14:C374.

16. Leksakers säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C280 yrkandena 16 och 17.

Reservation 19 (MP, V)

17. Miljömärkning av produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C330 yrkande 1, 2013/14:C378 och 2013/14:C421.

Reservation 20 (S, V)
Reservation 21 (MP)