Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån (CU12)

Trots att flera lagändringar har gjorts för att komma till rätta med oseriös utlåning av snabblån finns det problem i branschen och många hamnar i en skuldfälla. Riksdagen uppmanar därför i ett tillkännagivande regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning på snabblånemarknaden. Åtgärderna bör framför allt riktas mot brister vid kreditprövningen och marknadsföringen av krediter.

Riksdagen anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Detta eftersom konsumentköplagens regler om fel på en vara inte är anpassade för köp av levande djur. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att verka både nationellt och inom EU för att se över om reglerna vid köp av djur är ändamålsenligt utformade.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om konsumenträtt. Dessa handlar bland annat om reklam riktad till barn, bluffakturor, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, telefonförsäljning, konsumentvägledning, betalningstider i näringslivet och miljömärkning av produkter.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen riktar tillkännagivanden till regeringen dels om reglerna i konsumentköplagen för köp av levande djur, dels om ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning till konsumenter på snabblånemarknaden. Därvid bifaller riksdagen motioner med denna inriktning. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-14
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 18
Betänkande 2016/17:CU12

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån (CU12)

Trots att flera lagändringar har gjorts för att komma till rätta med oseriös utlåning av snabblån finns det problem i branschen och många hamnar i en skuldfälla. Civilutskottet anser därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning på snabblånemarknaden. Åtgärderna bör framför allt riktas mot brister vid kreditprövningen och marknadsföringen av krediter.

Utskottet anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Detta eftersom konsumentköplagens regler om fel på en vara inte är anpassade för köp av levande djur. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att verka både nationellt och inom EU för att se över om reglerna vid köp av djur är ändamålsenligt utformade.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om konsumenträtt. Dessa handlar bland annat om reklam riktad till barn, bluffakturor, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, telefonförsäljning, konsumentvägledning, betalningstider i näringslivet och miljömärkning av produkter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
24 förslagspunkter, 21 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Telefonförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:400 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1983 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C),

2015/16:2041 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2758 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 4 och 5,

2015/16:3049 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 6,

2016/17:198 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2016/17:1483 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1933 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C),

2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 3,

2016/17:2404 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2919 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

2. Bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:320 av Hans Hoff (S),

2015/16:1834 av Sofia Arkelsten (M),

2016/17:1773 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M, C, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 0 0 36 11
MP 20 0 0 5
C 0 14 0 8
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 144 97 36 72


3. Reklam riktad till barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:121 av Jeff Ahl (SD),

2015/16:278 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:319 av Hans Hoff (S),

2015/16:2075 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 8 och

2016/17:2665 av Cecilia Magnusson (M).

Reservation 7 (SD)

4. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S),

2015/16:1381 av Lawen Redar (S),

2015/16:2382 av Solveig Zander (C),

2016/17:1170 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),

2016/17:1189 av Solveig Zander (C),

2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP),

2016/17:2678 av Hans Hoff (S) och

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 8 (M, C, L)

5. Förlängning av presumtionsfristen i konsumentköplagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:922 av Rickard Nordin (C) och

2016/17:353 av Rickard Nordin (C).

6. Köp av levande djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen både nationellt och inom EU bör initiera överväganden om huruvida reglerna i konsumentköplagen för köp av levande djur är ändamålsenligt utformade och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) yrkande 2,

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10,

bifaller delvis motionerna

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M) yrkande 1 och

avslår motion

2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M) yrkandena 2-4.

Reservation 9 (S, MP, V)

7. Servicegaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1462 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

8. Förmedling av tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 10 (L)

9. Alternativ tvistlösning på konsumentområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 11.

10. Ersättning vid avbrott eller störningar i telefoni och bredbandstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7 och

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 263 15 0 71


11. Konsumentskyddet vid hotelltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:926 av Rickard Nordin (C) och

2016/17:373 av Rickard Nordin (C).

12. Småhusentreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:357 av Hans Hoff (S),

2015/16:1147 av Jonas Eriksson (MP) och

2016/17:381 av Hans Hoff (S).

13. Hantverkstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1670 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (båda M).

14. Faktureringsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1166 av Caroline Helmersson Olsson och Sara Karlsson (båda S).

15. Tydligare regler för fakturors förfallodatum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1789 av Johnny Skalin (SD) och

2016/17:2314 av Johnny Skalin (SD).

16. Snabblån m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning till konsumenter på snabblånemarknaden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 25,

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 6-8,

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 45,

bifaller delvis motionerna

2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:2393 av Solveig Zander (C),

2015/16:2789 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 3,

2015/16:3080 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S),

2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 1 och

2016/17:2455 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

avslår motionerna

2015/16:1740 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (båda M),

2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:2758 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 6,

2015/16:3114 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2280 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 2 och

2016/17:2919 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 4.

17. Finansiella rådgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 12 (M)

18. Information om uttag av tjänstepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:670 av Ann-Britt Åsebol (M).

19. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:404 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och

2016/17:2154 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

20. Konsumentlagstiftningen i EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 5 och

2016/17:582 av Lars Mejern Larsson (S).

Reservation 13 (L)

21. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2758 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 7 och 8,

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 1,

2016/17:167 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2919 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 0 69 15
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 176 18 84 71


22. Lag om köp av tjänster mellan näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1516 av Margareta Cederfelt (M).

23. Betalningstider i näringslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2204 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 6 och

2016/17:2190 av Adnan Dibrani (S).

Reservation 17 (L)

24. Miljömärkning av produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:136 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 6,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 24-27 och

2016/17:991 av Leif Pettersson (S).

Reservation 18 (C)