Konsumenträtt

Civilutskottets bet 2017/18:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner inom området konsumenträtt. Motionerna handlar om reklamationsrätten vid köp av varor, köp av levande djur och köp av varor i samband med hantverkstjänster. Andra motioner rör användarnas ställning i delningsekonomin, beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor samt betalningstider i näringslivet. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom området eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Reservationer 5
bet 2017/18:CU10

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området konsumenträtt. Motionerna handlar om reklamationsrätten vid köp av varor, köp av levande djur och köp av varor i samband med hantverkstjänster. Andra motioner rör användarnas ställning i delningsekonomin, beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor samt betalningstider i näringslivet. Utskottet menar bland annat att arbete redan pågår inom området eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reklamationsrätten vid köp av varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 47.

Reservation 1 (C)

2. Köp av levande djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:946 av Ola Johansson (C) yrkande 4,

2017/18:2811 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M) yrkandena 1-3 och

2017/18:2936 av Gunilla Nordgren (M).

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 267 16 0 66


3. Användarnas ställning i delningsekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 1 15 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 268 15 0 66


4. Köp av varor i samband med hantverkstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3527 av Josef Fransson (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 1 38 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 0 2 0 3
Totalt 243 40 0 66


5. Uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1406 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S).

6. Redovisning av beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2650 av Stefan Nilsson (MP) yrkandena 1 och 2.

7. Betalningstider i näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S) och

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 5 (V)

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:274 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:611 av Lawen Redar (S),

2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S),

2017/18:920 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 4,

2017/18:1571 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1701 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:2294 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,

2017/18:2656 av Hanna Westerén (S),

2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2017/18:2661 av Hans Hoff (S),

2017/18:2780 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP),

2017/18:2852 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2893 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3079 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2, 3, 17 och 18,

2017/18:3364 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2017/18:3536 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 3, 5 och 7,

2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-5, 7, 10 och 11,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46,

2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 8 samt

2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) yrkande 9.