Konsumenträtt

Civilutskottets bet 2019/20:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU14)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner som bland annat handlar om telefonförsäljning av lotter, köp av levande djur, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, snabblån och konsumentvägledning. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom en del de områden som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-13
Reservationer 7
bet 2019/20:CU14

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-01-30

Nej till motioner om konsumenträtt (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner som bland annat handlar om telefonförsäljning av lotter, köp av levande djur, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, snabblån och konsumentvägledning. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom en del de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Telefonförsäljning av lotter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C) yrkande 3.

2. Marknadsföring av realisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:953 av Markus Wiechel (SD).

3. Köp av levande djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2502 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-4 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 1 (C)

4. Förbud mot försäljning av leksaksvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3102 av Katarina Brännström (M).

5. Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 21 och

2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


6. Behandling av levande djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 3 (C)

7. Snabblån m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:283 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C) yrkande 2,

2019/20:1242 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD),

2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) yrkandena 1, 2 och 5 samt

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


8. Tågpassagerares rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 5 (SD)

9. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:568 av Johanna Haraldsson (S),

2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) yrkande 3 och

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 6 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294


10. Stöd till organisationer på konsumentområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkandena 18-20.

Reservation 7 (SD)

11. Spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1258 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1.

12. Betalningstider i näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:641 av Adnan Dibrani (S).

13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:375 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:598 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkandena 2, 7, 9, 10, 12 och 13,

2019/20:1084 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD),

2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD),

2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 18,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17,

2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) och

2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.