Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU14)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner som bland annat handlar om telefonförsäljning av lotter, köp av levande djur, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, snabblån och konsumentvägledning. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom en del de områden som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-02-13

Nej till motioner om konsumenträtt (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner som bland annat handlar om telefonförsäljning av lotter, köp av levande djur, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, snabblån och konsumentvägledning. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom en del de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.