Konsumenträttsliga frågor

LUs betänkande 2001/02:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2002

Beslut

Motioner om konsumenträttsliga frågor (LU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-01-24, 2002-01-29

Motioner om konsumenträttsliga frågor (LU16)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.