Konsumentskyddet på det finansiella området - förutsättningar och statlig tillsyn

Civilutskottets bet 2019/20:CU24

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-12
bet 2019/20:CU24
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-16
Debatt i kammaren: 2020-06-17
4

Beslut

Beslut: 2020-06-17