Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2018

Beslut

Kontroll av foto och fingeravtryck i resehandlingar (JuU7)

Utlänningslagen och passlagen ändras. Framöver ska utlänningar vid in- och utresekontroller vara skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att identitet och resehandlingar ska kunna kontrolleras. Detta gäller redan för svenska medborgare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Ändringarna är en anpassning till EU-regler som gäller personer som passerar Schengenområdets gränser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-14
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:JuU7

Kontroll av foto och fingeravtryck i resehandlingar (JuU7)

Utlänningslagen och passlagen ändras. Framöver ska utlänningar vid in- och utresekontroller vara skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att identitet och resehandlingar ska kunna kontrolleras. Detta gäller redan för svenska medborgare. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Ändringarna är en anpassning till EU-regler som gäller personer som passerar Schengenområdets gränser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
2. lag om ändring i passlagen (1978:302).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:35 punkterna 1 och 2.

2. Tillämpning av lagändringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

3. Åtgärder mot missbruk av pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 36 0 9
MP 21 1 0 2
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 2
Totalt 262 40 0 47


4. Biometriska kontroller vid Schengenområdets yttre gränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 62 och 63.

Reservation 3 (M, SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 2
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 2
Totalt 192 110 0 47


5. Fingeravtryck och ansiktsidentifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:263 av Staffan Danielsson (C).