Konvention mellan Sverige och Chile

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Konvention mellan Sverige och Chile (SfU17)

Riksdagen godkände ett avtal från den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Ändringarna är framför allt en anpassning till det reformerade svenska pensionssystemet som i sin helhet började gälla den 1 januari 2003. De innebär i princip inga nya åtaganden som medför några kostnader för Sverige. Konventionen ska gälla som lag i Sverige, och träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-21
Justering: 2006-03-30
Betänkande publicerat: 2006-04-06
Trycklov: 2006-04-06
bet 2005/06:SfU17

Konvention mellan Sverige och Chile (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal från den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Ändringarna är framför allt en anpassning till det reformerade svenska pensionssystemet som i sin helhet började gälla den 1 januari 2003. De innebär i princip inga nya åtaganden som medför några kostnader för Sverige. Konventionen föreslås gälla som lag i Sverige, och träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-20
4

Beslut

Beslut: 2006-04-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konventionen och lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner avtalet den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile samt antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:79 punkterna 1 och 2.