Kosterhavets nationalpark m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Kosterhavet blir nationalpark (MJU19)

Kosterhavet på västkusten i Strömstads och Tanums kommuner blir nationalpark. Havsområdet omfattar vattenmiljöer och större delen av de obebodda öarna i övärlden i kommunerna. Kosterhavets nationalpark blir Sveriges första nationalpark med marint fokus. Nationalparken omfattar 39 450 hektar varav hav utgör 38 600 hektar. Syftet med är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. Nationalparken Skuleskogen i Höga kusten i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner utvidgas med drygt 200 hektar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-19
Justering: 2009-02-26
Betänkande publicerat: 2009-02-27
Trycklov: 2009-02-26
Betänkande 2008/09:MJU19

Alla beredningar i utskottet

2009-02-19

Kosterhavet blir nationalpark (MJU19)

Kosterhavet på västkusten i Strömstads och Tanums kommuner blir nationalpark. Havsområdet omfattar vattenmiljöer och större delen av de obebodda öarna i övärlden i kommunerna. Kosterhavets nationalpark blir Sveriges första nationalpark med marint fokus. Nationalparken omfattar 39 450 hektar varav hav utgör 38 600 hektar. Syftet med är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. Nationalparken Skuleskogen i Höga kusten i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner utvidgas med drygt 200 hektar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-19
4

Beslut

Beslut: 2009-03-19
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kosterhavets nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels att de mark- och vattenområden som staten äger inom det i propositionen angivna området i Strömstads och Tanums kommuner, dels att samfälligheten Kyrkosund i Strömstads kommun avsätts som Kosterhavets nationalpark.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:98 punkt 1.

2. Utredning om en utvidgad nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ4 yrkande 1.

3. Reglering av verksamheter inom nationalparken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ4 yrkandena 2-4.

4. Skuleskogens nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Skuleskogens nationalpark utvidgas med i propositionen angivna markområden i och intill den befintliga parken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:98 punkt 2.