Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1999

Beslut

Kostnadsinformation till individuella pensionssparare (FiU21)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att individuella pensionssparare som placerar sina sparmedel i värdepappersfonder ska få samma information som andra fondandelsägare. Informationen ska ges av det pensionssparinstitut som administrerar sparandet och lämnas i den förvaltningsredovisning av sparmedlen som institutet varje år ger till pensionsspararen. Riksdagen beslutade i november 1998 om s.k. individuell kostnadsinformation till fondandelsägare (se 1998/99:FiU7 ).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Kostnadsinformation till individuella pensionssparare (FiU21)

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag att individuella pensionssparare som placerar sina sparmedel i värdepappersfonder ska få samma information som andra fondandelsägare. Informationen ska ges av det pensionssparinstitut som administrerar sparandet och lämnas i den förvaltningsredovisning av sparmedlen som institutet varje år ger till pensionsspararen. Riksdagen beslutade i november 1998 om s.k. individuell kostnadsinformation till fondandelsägare (se 1998/99:FiU7).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.