Kostnadskontroll i stora väginvesteringar

Trafikutskottets bet 2010/11:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Riksrevisionens granskning av kostnadskontrollen i stora väginvesteringar (TU14)

Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i stora väginvesteringar mellan 2005 och 2009. Granskningen visar att regeringen och Trafikverket (tidigare Vägverket) inte har gjort tillräckligt för att garantera en bra kontroll av kostnader vid genomförandet av stora väginvesteringar. Satsningar inom infrastruktur blir ofta betydligt dyrare än vad som har planerats från början. Riksdagen har inte heller fått en rättvis bild av de verkliga kostnadsökningarna i beslutade väginvesteringar. Riksdagen ser allvarligt på de brister som Riksrevisionen identifierat men konstaterar att flera åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. En omfattande översyn av planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur pågår också. Riksdagen avslutar därför ärendet utan några åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställning 2010/11:RRS13 .Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-15
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-08
Trycklov: 2011-03-08
Reservationer 4
bet 2010/11:TU14

Riksrevisionens granskning av kostnadskontrollen i stora väginvesteringar (TU14)

Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i stora väginvesteringar mellan 2005 och 2009. Granskningen visar att regeringen och Trafikverket (tidigare Vägverket) inte har gjort tillräckligt för att garantera en bra kontroll av kostnader vid genomförandet av stora väginvesteringar. Satsningar inom infrastruktur blir ofta betydligt dyrare än vad som har planerats från början. Riksdagen har inte heller fått en rättvis bild av de verkliga kostnadsökningarna i beslutade väginvesteringar.

Trafikutskottet ser allvarligt på de brister som Riksrevisionen identifierat men konstaterar att flera åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. En omfattande översyn av planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur pågår också. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslutar ärendet utan några åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2010/11:RRS13 punkterna 1 och 2 samt motion 2010/11:T11 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Analys av orsakerna till kostnadsökningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T10 yrkande 1.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt27237040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Planeringsprocessen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T11 yrkandena 3-6.

Reservation 3 (S)

4. Översyn av den nationella planen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T10 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt27237040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag