Krav på rapportering av betalningstider

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2022

Beslut

Kortare betalningstider för svenska företag (NU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag som syftar till att förkorta betalningstiderna i näringslivet.

Beslutet innebär bland annat att svenska företag som har fler än 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den nya lagen bör följas upp och utvärderas.

Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till fyra motionsyrkanden om uppföljning och utvärdering. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2021-12-16

Kortare betalningstider för svenska företag (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag som syftar till att förkorta betalningstiderna i näringslivet.

Förslaget innebär bland annat att svenska företag som har fler än 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den nya lagen bör följas upp och utvärderas.

Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.