Krav på rapportering av betalningstider

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU13

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-16, 2021-12-09