Kretslopp, återvinning m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om kretslopp och återvinning (MJU16)

Riksdagen sa nej till de motioner som behandlar frågor om kretslopp, återvinning och kemikalier. Totalt rör det sig om 31 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen handlar bland annat om biologiskt avfall, pant på dryckesförpackningar och export av elavfall.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kretslopp och återvinning (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner som behandlar frågor om kretslopp, återvinning och kemikalier.

Totalt rör det sig om 31 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen handlar bland annat om biologiskt avfall, pant på dryckesförpackningar och export av elavfall.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.