Krigsmaterielexporten år 2000

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2001

Beslut

Krigsmaterielexporten år 2000 (UU14)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-29
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2001-05-31
Betänkande 2000/01:UU14

Alla beredningar i utskottet

2001-05-29, 2001-05-03

Krigsmaterielexporten år 2000 (UU14)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-10-24
4

Beslut

Beslut: 2001-10-24

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse