Krigsmaterielexporten år 2000

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2001

Beslut

Krigsmaterielexporten år 2000 (UU14)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-05-03, 2001-05-29

Krigsmaterielexporten år 2000 (UU14)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.