Krigsmaterielexporten

Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 1997

Beslut

Krigsmaterielexport (UU3)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1996. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1997-10-30, 1997-11-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.