Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2004

Beslut

Utvärdering av hur häktade behandlas (JuU18)

Sverige ändrade 1998 reglerna för hur häktade ska behandlas. Detta efter kritik från Europarådets tortyrkommitté. Riksdagen gav nu regeringen i uppdrag att utvärdera effekterna av dessa förändringar. En domstol kan ge åklagaren möjlighet att besluta att den som är häktad bara ska få ha begränsad kontakt med omvärlden. Det kallas restriktioner. Åklagaren fattar sedan beslut om på vilket sätt denna kontakt ska begränsas. Riksdagen beslutade 1998 att den häktade ska kunna överklaga sådana beslut av åklagaren till domstolen. Den som är häktad fick också större möjligheter att umgås med andra häktade om det inte försvårar polisens utredning. (Se även 1997/98:JuU22 .) Riksdagen sade också nej till motioner om kriminalvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2003/04:Ju357 yrkande 1. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Utvärdering av hur häktade behandlas (JuU18)

Sverige ändrade 1998 reglerna för hur häktade ska behandlas. Detta efter kritik från Europarådets tortyrkommitté. Justitieutskottet föreslår nu att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera effekterna av dessa förändringar. En domstol kan ge åklagaren möjlighet att besluta att den som är häktad bara ska få ha begränsad kontakt med omvärlden. Det kallas restriktioner. Åklagaren fattar sedan beslut om på vilket sätt denna kontakt ska begränsas. Riksdagen beslutade 1998 att den häktade ska kunna överklaga sådana beslut av åklagaren till domstolen. Den som är häktad fick också större möjligheter att umgås med andra häktade om det inte försvårar polisens utredning. (Se även 1997/98:JuU22.) Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om kriminalvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.