Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om kriminalvård (JuU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kriminalvård. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sysselsättning, utslussning och samverkan mellan Kriminalvården och andra myndigheter, villkor för häktade, statistik och barn vars föräldrar är häktade eller sitter i fängelse.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-20
Trycklov: 2014-02-20
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:JuU17

Nej till motioner om kriminalvård (JuU17)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kriminalvård. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sysselsättning, utslussning och samverkan mellan Kriminalvården och andra myndigheter, villkor för häktade, statistik och barn vars föräldrar är häktade eller sitter i fängelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-06
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verkställighetsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02302
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt172139038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Behandlingsprogram för våldsutövande män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So640 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 2 (S, V)

3. Kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 3 (MP)

4. Kvalitetssäkring av intagnas arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 4 (MP)

5. Behandling av intagna med neuropsykiatriska diagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 79.

Reservation 5 (S, V)

6. Frigivningsförberedelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Tillgänglighet till advokat och försvarare på häkten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 75.

Reservation 7 (S, V)

8. Transporter för häktade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 76.

Reservation 8 (S)

9. Situationen för barn och unga i arrest och häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 1 och
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 9 (S, MP)

10. Långa häktningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju204 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02302
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt173139037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Statistik över barn och unga i arrest och häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP12202
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt174138037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Registrering av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju323 av Thoralf Alfsson (SD).

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP23002
FP20004
C19004
SD01703
V16003
KD17002
Totalt29517037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Barn till frihetsberövade föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 13 (S, MP, V)

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.