Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets bet 2016/17:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2017

Beslut

Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism (JuU19)

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Det är också angeläget att regeringen driver på och vidtar åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården genomför och prioriterar ett arbete med den här inriktningen. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner om kriminalvårdsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om arbetet mot radikalisering i kriminalvården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 17
bet 2016/17:JuU19

Alla beredningar i utskottet

2017-03-16, 2017-02-02

Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism (JuU19)

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Det är också angeläget att regeringen driver på och vidtar åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården genomför och prioriterar ett arbete med den här inriktningen. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner om kriminalvårdsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-29
Debatt i kammaren: 2017-03-30
4

Beslut

Beslut: 2017-03-30
24 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare åtgärder för att förbättra situationen i häktena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1677 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

2. Användningen av restriktioner och isolering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 1 (KD)

3. Förbättrat återfallsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 1 67 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 169 109 0 71


4. Avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 20 0 0 1
L 0 14 0 5
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 263 14 0 72


5. Kommunernas arbete med avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M).

6. Stöd till kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 262 16 0 71


7. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (M)

8. Nationell handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:730 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (V)

9. Återuppta den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (M, SD, KD)

10. Särskild utslussning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M)

11. Social impact bonds

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och

2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 9 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 251 27 0 71


12. Ökad användning av behandlingsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M)

13. Rätt till utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:730 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 4 och 5.

Reservation 11 (V)

14. Säkerställa att en verkställighetsplan upprättas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:730 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 12 (V)

15. Översyn av situationen för kvinor och hbtq-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:730 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 258 20 0 71


16. Tillgängligheten på kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:55 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 14 (V)

17. Nationell samordnare för omhändertagande av barn till fängslade föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:628 av Hillevi Larsson (S).

18. Samhällstjänst för personer dömda till fängelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2436 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

19. Upptäcka och motverka radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att säkerställa Kriminalvårdens arbete motvåldsbejakande extremism och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10 och

2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

Reservation 15 (S, MP, V)

20. Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:709 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:2713 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M) och

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 16 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 0 68 0 16
SD 0 40 0 7
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 170 108 0 71


21. Möjlighet att senarelägga villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 17 (KD)

22. Avskaffa villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1-3.

23. Alla skulder ska vara betalda före frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2436 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

24. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.