Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2019

Beslut

Fyra uppmaningar till regeringen om kriminalvårdsfrågor (JuU13)

Riksdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området kriminalvård:

  • Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott bör förstärkas.
  • Ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna det kriminella livet bör införas.
  • En särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott.
  • Kriminalvården ska öka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall bör förstärkas, införande av ett nationellt exitprogram, att en särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott och att Kriminalvården ska söka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-04-04

Fyra uppmaningar till regeringen om kriminalvårdsfrågor (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området kriminalvård:

  • Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott bör förstärkas.
  • Ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna det kriminella livet bör införas.
  • En särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott.
  • Kriminalvården ska öka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet.

Förslagen till tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.