Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU28)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om kriminalvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om arbete mot radikalisering, villkorlig frigivning och kriminalvårdens behandlingsprogram.

Anledningen till att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att frågorna redan är uppmärksammade.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör införas kriminalisering av rymningar och avvikelser. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 20 och i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer 31
bet 2019/20:JuU28

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-02-18

Det bör bli olagligt att rymma från fängelsestraff (JuU28)

I dag är det inte olagligt att rymma från en kriminalvårdsanstalt och konsekvenserna för den som rymmer blir för det mesta små. Rymningar kräver stora resurser från rättsväsendet och de personer som rymmer kan vara farliga för samhället.

Justitieutskottet anser därför att regeringen bör komma med ett förslag på en lagändring som gör det straffbart att rymma eller försöka rymma från en kriminalvårdsanstalt eller att avvika från en permission. Utskottet vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att justitieutskottet behandlade motioner om kriminalvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2019. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-14
Debatt i kammaren: 2020-04-15
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
31 förslagspunkter, 25 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsning av långa häktningstider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:143 av Kerstin Lundgren (C) och

2019/20:150 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. Avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

3. Civilsamhällets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


4. Sociala utfallskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 5 (KD)

5. En utredning med motsvarande uppdrag som den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 6 (KD)

6. Nationellt exitprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 7 (M)

7. Arbete mot hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 54.

Reservation 8 (C)

8. Genomlysning och utvärdering av straffens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M)

9. Tiden mellan dom och verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 22 och 23 samt

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 10 (M, KD)

10. Omedelbar verkställighet av fängelsestraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 24 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 11 (M)

11. Uppskov med verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 12 (M)

12. Personer som inte inställer sig för verkställighet av påföljd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 13 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


13. Elektronisk övervakning i avvaktan på verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:572 av Robert Halef (KD).

14. Likvärdig kriminalvård för män och kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 14 (L)

15. Åtgärder för att minska intagnas skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 15 (M, KD, L)

16. Elektronisk övervakning vid permission och transport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 16 (M)

17. Program för personer som begått hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:150 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 17 (V)

18. Behandlingsinsatser för att motverka sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 9.

19. Ökning av antalet yrkeskurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 18 (M)

20. Motverka radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 19 (KD)

21. Kriminalisering av rymningar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kriminalisering av rymningar och avvikelser, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:207 av Hans Eklind (KD),

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 30,

2019/20:722 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 15 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 20 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


22. Översyn av säkerheten för Kriminalvårdens personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 20.

23. Kriminalvårdens kapacitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:150 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:585 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 21 (M, KD, L)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 24 17 14 294


24. Hyra fängelseplatser utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:32 av Robert Halef (KD) yrkande 2,

2019/20:585 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 24 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


25. Frivårdens närvaro i utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 25 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 25 (M)

26. Medborgarvittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:907 av Beatrice Ask (M).

27. Utökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:150 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 26 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


28. Tid för villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 16,

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (KD)

29. Återgång till tidigare straff vid ny brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 31 (SD)

30. Farmakologisk behandling och terapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:290 av Tuve Skånberg (KD).

31. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.