Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2021

Beslut

Uppmaningar till regeringen i kriminalvårdsfrågor (JuU26)

Riksdagen beslutade att rikta en rad uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i olika frågor om kriminalvård. Tillkännagivandena handlar om:

  • utvärdering och vidareutveckling av straffens innehåll
  • nya behandlingsprogram för personer som begår sexuella övergrepp mot barn
  • fler anstaltsplatser
  • åtgärder för att öka antalet överföranden av dömda utländska medborgare till deras respektive hemländer.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om utvärdering och vidareutveckling av straffens innehåll, nya behandlingsprogram för personer som begår sexuella övergrepp mot barn, kriminalisering av rymningar och avvikelser, fler anstaltsplatser samt åtgärder för att öka antalet överföranden av dömda utländska medborgare till deras respektive hemländer. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 20 under punkt 24, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-04-15, 2021-04-29

Uppmaningar till regeringen i kriminalvårdsfrågor (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en rad uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i olika frågor om kriminalvård. Förslagen handlar om:

  • utvärdering och vidareutveckling av straffens innehåll
  • nya behandlingsprogram för personer som begår sexuella övergrepp mot barn
  • kriminalisering av rymningar och avvikelser
  • fler anstaltsplatser
  • åtgärder för att öka antalet överföranden av dömda utländska medborgare till deras respektive hemländer.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga förslag i motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.