Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2022

Beslut

Sju uppmaningar till regeringen om kriminalvården (JuU25)

Det behövs fler satsningar på kriminalvården. Därför uppmanar riksdagen, i så kallade tillkännagivanden, regeringen att återkomma med sju förslag på hur kriminalvården kan bli bättre.

Tillkännagivandena handlar om

 • ett avhopparprogram som fungerar och kan erbjudas i hela landet
 • permanent finansiering av den hjälplinje som finns för personer med oönskad sexualitet
 • påföljder och behandlingar för personer som begår sexualbrott mot barn
 • kriminalisering av rymningar från fängelser
 • fler fängelseplatser
 • översyn av systemet med biträdande övervakare
 • åtgärder för att fler dömda utländska medborgare ska avtjäna straffen i hemländerna.

Besluten om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 140 förslag från de allmänna motionstiderna 2020 och 2021 om kriminalvårdsfrågor. Riksdagen sa nej till de övriga förslagen, bland annat eftersom frågorna redan är uppmärksammade.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om införande av ett nationellt avhopparprogram, hjälplinjen vid oönskad sexualitet (Preventell), påföljd och behandling för personer som begår sexualbrott, kriminalisering av rymningar och avvikelser, fler anstaltsplatser, biträdande övervakare, åtgärder för att öka antalet överföranden av dömda utländska medborgare till deras respektive hemländer och ta bort presumtionen för villkorlig frigivning. Avslag på övriga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 24 under punkt 26, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-17

Åtta uppmaningar till regeringen om kriminalvården (JuU25)

Det behövs fler satsningar på kriminalvården. Därför uppmanar justitieutskottet, i så kallade tillkännagivanden, regeringen att återkomma med åtta förslag på hur kriminalvården kan bli bättre.

Tillkännagivandena handlar om:

 • ett avhopparprogram som fungerar och kan erbjudas i hela landet
 • permanent finansiering av den hjälplinje som finns för personer med oönskad sexualitet
 • påföljder och behandlingar för personer som begår sexualbrott mot barn
 • kriminalisering av rymningar från fängelser
 • fler fängelseplatser
 • översyn av systemet med biträdande övervakare
 • åtgärder för att fler dömda utländska medborgare ska avtjäna straffen i hemländerna
 • nytt system för villkorlig frigivning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 140 förslag från de allmänna motionstiderna 2020 och 2021 om kriminalvårdsfrågor. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga förslagen, bland annat eftersom frågorna redan är uppmärksammade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.