Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 april 2023

Nästa händelse: Beredning 30 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-16, 2023-03-30