Krisberedskap i betalningssystemet

Finansutskottets bet 2007/08:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Krisberedskap i betalningssystemet (FiU31)

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens styrelses förslag om att regeringen bör få i uppdrag att säkra en förbättrad krisberedskap för det centrala betalningssystemet. Skälet är att regeringen och berörda myndigheter redan har inlett ett sådant arbete. Riksdagen vill inte föregripa resultaten av arbetet och regeringens återrapportering av vad som gjorts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-06
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-27
Trycklov: 2008-05-27
Reservationer 1
bet 2007/08:FiU31

Krisberedskapen i betalningssystemet (FiU31)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till Riksrevisionens styrelses förslag om att regeringen bör få i uppdrag att säkra en förbättrad krisberedskap för det centrala betalningssystemet. Skälet är att regeringen och berörda myndigheter redan har inlett ett sådant arbete. Utskottet vill inte föregripa resultaten av arbetet och regeringens återrapportering av vad som gjorts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-09
4

Beslut

Beslut: 2008-06-09
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS24.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt137130082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag