Krisplan mot ohälsa

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2002

Beslut

Motioner om krisplan mot ohälsa (SfU18)

Riksdagen avslog motionsförslag om en finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vidare avslogs motionsförslag om bl.a. en åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, en ny rehabiliteringsförsäkring, försäkringskassornas situation, läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förtidspensionärers återgång till arbetslivet.

Riksdagens beslut: Bifall till reservation 4 punkt 5 i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-05-16
Justering: 2002-06-04
Trycklov: 2002-06-05
Reservationer 7
Betänkande 2001/02:SFU18

Krisplan mot ohälsa (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om riktlinjer för regeringens arbete med att ta fram förslag om en finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Syftet är att skynda på och ange inriktning för regeringens förslag, som riksdagen tidigare begärt (se 2000/01:SoU5, 2001/02:SfU1). Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner om bl.a. en åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, en ny rehabiliteringsförsäkring, försäkringskassornas situation, läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förtidspensionärers återgång till arbetslivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-12
4

Beslut

Beslut: 2002-06-13
5 förslagspunkter, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den ökande sjukfrånvaron och åtgärder för att öka hälsan i arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi36 yrkande 3 i denna del och 2001/02:Fi41 yrkande 1 i denna del

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m069012
c01404
fp01402
kd03804
v37006
mp00151
-0101
Totalt1541361544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi36 yrkande 3 i denna del.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

3. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf34 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Sf35 yrkandena 2-4, 2001/02:Sf36 yrkandena 1-5 och 2001/02:Fi41 yrkande 1 i denna del.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m069012
c01404
fp01402
kd03804
v37006
mp00151
-0101
Totalt1541361544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Förstidspensionärers återgång till arbetslivet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf34 yrkande 4.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

5. Samverkan och finansiell samordning

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om riktlinjer för regeringens arbete med att ta fram förslag om finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Sf34 yrkande 1, 2001/02:Sf35 yrkande 1, 2001/02:Sf36 yrkande 6 och 2001/02:Fi36 yrkande 3 i denna del.

Reservation 7 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117014
m680112
c14004
fp14002
kd38004
v03706
mp41101
-1001
Totalt139165144

Beslut: Kammaren biföll reservation 7