Kultur för alla

KrUs bet 2012/13:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om kultur för alla (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om allas rätt till kultur. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om tillgängligheten till kultur och tar upp frågor som fysisk tillgänglighet och tillgänglighet via internet, men också i vilken mån kulturen belyser människors olika livsvillkor och erfarenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-26
Trycklov: 2013-02-26
Reservationer 9
bet 2012/13:KrU6

Nej till motioner om kultur för alla (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om allas rätt till kultur. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om tillgängligheten till kultur och tar upp frågor som fysisk tillgänglighet och tillgänglighet via internet, men också i vilken mån kulturen belyser människors olika livsvillkor och erfarenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-14
4

Beslut

Beslut: 2013-03-20
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Funktionshindrades historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr233 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr264 av Agneta Luttropp (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr291 av Barbro Westerholm (FP) och
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 17 och 18.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP12301
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
Totalt26539045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tillgänglighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr240 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 15 och
2012/13:Kr323 av Börje Vestlund (S).

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP24001
FP18006
C19004
SD00191
V01603
KD18001
Totalt1751101945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Jämställt kulturliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 4 (S)

4. Kvinnohistoriskt museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr265 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M).

5. Hbtq-personer och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. (S).

6. Kultur och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr238 av Annika Eclund och Anders Andersson (båda KD) och
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 5 (S)

7. Digital tillgänglighet till kulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr249 av Monica Green (S) och
2012/13:Kr343 av Agneta Börjesson och Maria Ferm (båda MP).

Reservation 6 (S)

8. Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr201 av Anders Ahlgren (C),
2012/13:Kr227 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (båda S),
2012/13:Kr228 av Lena Hallengren (S),
2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 25,
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 20 och
2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (V)

9. Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr230 av Helén Pettersson i Umeå (S) och
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 26.

Reservation 9 (S)

10. Kultursamverkansmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr237 av Åsa Torstensson (C).